Szkolenia

Druk 3D wymaga wiedzy i doświadczenia, którymi chcemy się z Państwem dzielić. Dlatego przygotowaliśmy ofertę szkoleń z obsługi drukarek 3D oraz narzędzi potrzebnych do przygotowania modeli do druku przestrzennego. Oferta obejmuje dwa typy szkoleń wdrożeniowych: biznesowe oraz dedykowane edukacji.

Szkolenie druk 3D w edukacji

Cena kursu: 2500 zł brutto

Czas trwania: do 5 h

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli i zespołów pedagogicznych, które chciałyby wprowadzić elementy modelowania i druku 3D w program edukacyjny placówki.

Po szkoleniu każdy z nauczycieli będzie potrafił:

 • wyjaśnić zasadę druku 3D
 • wymienić etapy składające się na proces druku 3D (od projektu do modelu)
 • przygotować drukarkę do pracy, wykonać prosty serwis
 • wskazać skąd może pobrać i wydrukować darmowe modele przydatne na jego lekcji
 • modelować w programie graficznym tinkercad
 • wykorzystać drukarkę 3D do pracy z uczniami
 • przygotować model pod druk 3D

Szkolenie podzielone zostało na cztery etapy:

Etap I: Wprowadzenie do druku 3D

 • Czym jest druk 3D, jak powstaje?
 • Najważniejsze elementy drukarki 3D
 • Przygotowanie drukarki do druku, pierwsze uruchomienie i konfiguracja

Etap II: Modelowanie przestrzenne

 • Kurs modelowania przestrzennego w programie Tinkercad
 • Przygotowanie własnego modelu do druku

Etap III: Przygotowanie do druku 3D

 • Slicer i jego funkcje
 • Najważniejsze parametry przygotowania modelu do druku
 • Postprocessing druku 3D
 • Materiały eksploatacyjne: Filamenty i ich rodzaje
 • Prosty serwis drukarki

Etap IV: Druk 3D w edukacji

 • Drukarka w służbie nauczycielom
 • Drukarka w pracy z uczniami
 • Przegląd darmowych repozytoriów z modelami do druku
 • Wykorzystanie druku 3D na różnych przedmiotach
 • Bank dobrych praktyk
 • Pytania i odpowiedzi
logo-mistrzowie-robotyki-768x100
Szkolenie prowadzone przez instruktorów z grupy Mistrzowie Robotyki, autorów portalu edukacyjnego edulab.sygnis.pl. Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Szkolenie jest prowadzone przez instytucję wpisaną ro rejestru instytucji szkoleniowych.

Umów spotkanie:

Szkolenie druk 3D w Twojej firmie

Cena kursu: 2500 zł brutto

Czas trwania: do 6 h

Szkolenie przeznaczone jest dla klienta biznesowego, który chciałby wdrożyć tę technologię w swoim przedsiębiorstwie oraz prywatnych użytkowników drukarek 3D.

Szkolenie obejmuje:

Etap I

 • Wstęp teoretyczny – Co to jest Druk 3D
 • Wyjaśnienie działania drukarki 3D
 • Opis materiałów kompatybilnych z drukarką i przedstawienie zastosowań
 • Parametry wpływające na wydruk modelu
 • Możliwe trudności i jak sobie z nimi radzić

Etap II

 • Instalacja slicera dedykowanego do urządzenia
 • Wyjaśnienie i pokazanie funkcji dostępnych w slicerze
 • Przygotowanie przykładowego modelu w slicerze
 • Wyjaśnienie różnic w ustawieniach parametrów software i hardware
 • Jak radzić sobie z trudnymi wydrukami

Etap III

 • Rozpakowanie drukarki
 • Wyjaśnienie funkcji drukarki 3D
 • Kalibracja i poziomowanie urządzenia
 • Puszczenie wydruku testowego
 • Zasady dobrej konserwacji urządzenia

Szkolenie prowadzone przez certyfikowanych technologów i ekspertów druku 3D od lat pracujących na maszynach od FlashForge.
Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Szkolenie jest prowadzone przez instytucję wpisaną ro rejestru instytucji szkoleniowych.

Umów spotkanie: